நினைவுக்கோப்பை...

*
மழைத்துளி 
ஒவ்வொன்றும் 
எதையோ சொல்லிவிட்டு
செல்கின்றது 
புரிந்தும் 
புரியாததுபோலவே 
இருக்கின்றேன்.
நிறைவுரையை 
எழுத எத்தனிக்கின்றது
கார்காலம்...
அவசரமாக சேகரித்துகொண்டிருகிறேன்
மழைத்துளியின் செய்திகளை
.

மாயபிம்பம் !

.
அற்ப ஆயுளிலே
உடைபடுகிறது.
எப்பொழுதும்
அவசரமாகவே
செதுக்கப்படுகிற
முழு சிற்பம்.

வழிகளற்ற பாதை !


எதையோ நினைத்து
எதையோ பேசி
எப்படியோ போகிறது
வாழ்க்கை

எனக்குத்தான் தெரியவில்லை
எங்கே செல்கின்றது
என்று !
எங்கே செல்வது
என்று !

முடிவுரை அல்லது முன்னுரை ...

*

திட்டமிட்டே
காலம் தாழ்த்தி
மௌன கூட்டங்களை
விலக்கிக்கொண்டு
விடிந்ததும் வந்த
ஓலை

அணிவகுத்து வந்த
முற்றுப்புள்ளிகளில்
எதையோ
சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது
இறுதிப்புள்ளி ....

வெற்றி தோல்விகள்
அற்ற
முடிவுரை
தெரியவில்லை
முன்னுரையாகக்கூட
இருக்கலாம்

நிகழ்வு : ௨௦-௦௩-௨௦௧௨
நிகழ்வின் விளைவு : ௨௧-௦௩-௨௦௧௨

நான் தொடங்கியது...

*
என்றோ
நான் தொடங்கியது...
முடிந்ததாக
நான் நினைத்தது...

நெடுநாள் சென்று
ஒரு திருநாளில்...

நீங்களே
காற்புள்ளி வைத்தீர்கள்,
நீங்களே
யூகத்தில் தொடர்ந்தீர்கள்...
நீங்களே
என்னை வெறுத்தீர்கள் ...
நீங்களே
முடிவுகளையும் எடுத்தீர்கள்...
நீங்களே
முற்றுபுள்ளி வைக்க நினைத்தீர்கள்...
நீங்களே
நான் முற்றுபுள்ளி வைத்ததாகவும்
நினைத்தீர்கள்..

இதில்
என் பங்கு என்ன ?

*

இயல்பு !

*
ஒரு
குவளை பாலில்
ஒரு துளி
குருதி

மெல்ல பாலினூடே
சென்று தரையை
தொட முயற்சித்து
முடிந்தளவு
பாலின் நிறத்தை
மாற்றி தரையை
தொடாது பயணம்
முடிந்தது

எதன் பொருட்டும்
வருத்தம் கொள்வது
பிழையாகிவிடும்
இரண்டும்
தன் இயல்பைதானே
வெளிக்காட்டியது...

சில கொலைகளை செய்யவேண்டும் !!!

*

கிறுக்கிக்கொண்டிருக்கும்
நினைவுகளையும்
உணர்வுகளையும்
இரக்கமற்ற எண்ணங்களையும்
முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும்

மேலும்

சில கொலைகளை
செய்யவேண்டும்

ஒரு செயலை
ஒரு தவறை
ஒரு மன்னிப்பை

ஆயுதம் கிடைத்தால்
தாராளமாக கொடுங்கள்
உங்களுக்கு சன்மானம்
கொடுக்கப்படும்